Astrologie jako nauka o vesmírných tělesech a jejich vlivu na život člověka a vůbec na naši planetu je stará již mnoho tisíc let. Nejdříve se vyvíjela v jediné disciplíně, společně s astronomií. Výsledkem bylo mnoho pozorování vesmírných těles, objev mnoha planet i fyzikálních zákonů, spjatých s pohyby vesmírných těles – například dobře známé Kepllerovy zákony. Mnoho těchto vědců také padlo za oběť inkvizice Svaté církve, přestože ani papežové si nedovedli svůj život a rozhodování představit bez rad astrologa.

Dnešek

Dnešní doba je příliš zaměřena na konzum a měřitelné a zvážitelné záležitosti. Všechno se vyjadřuje v exaktních číslech, a téměř nikdo už nedbá toho, že jsou vlivy na celý svět, které dosud neznáme dopodrobna a že je třeba věnovat pozornost i věcem, jak se říká, mezi nebem a zemí a nepodceňovat http://www.novinky.cz/zje! Jednou z takových věcí je i tradiční horoskop na zítra, který dává šanci připravit se na možný vývoj v dalším dni, vyvarovat se nebezpečí, případně využít příležitostí k vlastnímu prospěchu.

5.0
01