Dnes máme velmi mnoho intelektuálů a řemeslníků bohužel ubývá. Je to rozhodně velká škoda, protože řemeslníci jsou dnes k nezaplacení a to především řemeslníci schopni řešit krizové situace. V určitých životních situacích má záchrana ten největší význam a člověk by dal cokoli, aby se situace co nejrychleji přiblížila k normálu. Hodně lidí absolvovalo školení první pomoci. Ale tento požadavek by měl být rozšířen.                                                                             

Dodržujte tato dvě pravidla

Například pravidlo číslo jedna nikdy nepodceňovat varovné signály v domácnosti. Problémy s karmou, mírný únik plynu, drobné potíže s odpady. Kdyby člověk problémy průběžně řešil, řada havárií by ani nenastala a obešli bychom se bez havarijních služeb. Pravidlo číslo dvě. Počítat v životě s krizemi a mít v mobilu dostatečné množství kontaktů, aby se člověk včas dovolal pomoci.